Predmet Osnove menadžmenta treba studente da upozna sa osnovnim teorijama, konceptima i funkcijama menadžmenta, kao što su: planiranje, organizovanje, vođenje, kadrovska politika i kontrola.