Cilj predmeta:

Predmet -  Međunarodno poslovanje izučava ekonomsku međuzavisnost zemalja, analizira tokove roba, usluga, prava intelektualne svojine i sredstava plaćanja između zemalja kao i njihov uticaj na nacionalno bogatstvo zemlje. Izučavanje ovg predmeta omogućava sticanje osnova za razumevanje međunarodnog poslovnog okruženja i savremenog menadžmenta preduzeća u uslovima globalizacije. Studenti takođe stiču znanja o veštinama kojima je potrebno da raspolaže menadžer u međunarodnom poslovanju.

Ishod predmeta:

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće sposobnosti:

- razumevanje i prilagođavanje promenama koje nastaju u uslovima globalizacije svetske privrede;
- ovladavanje tehnikama izvoza, uvoza i specifičnih i složenih spoljnotrgovinskih poslova;
- pregovaranje u međunarodnom poslovanju i harmonizaciji zakona i poslovanja u skladu sa razvojem procesa pristupanja Evropskoj uniji.