Suština izučavanja predmeta Menadžment ljudskih resursa je da studenti steknu osnovna saznanja o neposrednom radu sa zaposlenima, posebno o načinima njihove motivacije,  obuke i vrednovanja rada. U isto vreme da steknu znanja o osnovnim poslovnim aktivnostima službe za ljudske resurse u organizaciji, kao i o osnovnim elementima organizacije ove službe u različitim organizacijama. Te da na osnovu tih saznanja kvalitetnije koriste ljudske resurse u organizacijama u kojima če raditi.