Online verzija za 2021.godinu

Kratak opis

Cilj ovog predmeta je da se upoznate elementarnim osnovama informatike kao nauke. Predavanja će obuhvatiti  razne oblasti – naravno na nekom elementarnom nivou. Konačan cilj je usvajanje  znanja iz ove oblasti i elementarna računarska pismenost.

Kratak opis

Online verzija za 2018.godinu

Predmet Osnove menadžmenta treba studente da upozna sa osnovnim teorijama, konceptima i funkcijama menadžmenta, kao što su: planiranje, organizovanje, vođenje, kadrovska politika i kontrola.

Kratak opis