Predmeti druge godine

Student koji hoće da se upiše na kurs treba da pošalje e-mail na adresu ostojic.mpk@gmail.com, u kojem će se predstaviti, napisati svoje ime i prezime, mesto studiranja, kao i godinu studija. 

Upis na kurs vrši nastavnik lično ili šalje šifru za samostalni upis. Student takođe dobija pristup FB grupi svoje generacije, preko koje će imati uvid u sve informacije vezano za rasporede, rokove, ocene i sl.

Nakon uspešnog upisa na kurs, student dobija poziv na svoju e-mail adresu, kako bi stekao pristup Online biblioteci specijalno napravljenoj za studente koji pohađaju kurseve kod predavača Gorana Ostojića. Online biblioteci se pristupa putem Google Drive aplikacije.

Konsultacije su organizovane svake srede. 

Lično: od 9-11h u prostorijama Škole

Putem Skype-a (skype name: Culinary Institute KNOW-HOW) : 9-11h i 18-19h