Dnevnik prakse dostavlja se u studentsku službu ili predmetnom profesoru:

1. godinu dr Snježani Gagić, docent,

2. godinu dr Nikoli Vuksanović,

3. godinu dr Snježani Gagić, docent.

Student je u obavezi da preda Dnevnik prakse samo i isključivo kako je prikazano u prilogu (moodle.mpk.edu.rs; Stručna praksa - ugostiteljstvo) ili biće vraćen na ispravku