Kurs je namenjen nastavnom osoblju. Obrađuje najvažnija pitanja oko kreiranja kurseva, njihovog podešavanja i održavanja, postavljanja nastavnog materijala i komunikacije sa polaznicima.