Novosti

Ispiti korona

Ispiti korona

napisao/la Dragan Žujović -
Broj odgovora: 0

Poštovani studenti,

ne dozvolimo da nas ovi zdravstveni problemi udalje od osnovnog cilja - završetka studija. Naša škola već poseduje akreditaciju za obrazovanje na daljinu (već osam godina, svedoci ste koliko ova država ulaže napore da se to uvede i u ostale obrazovne ustanove). Zato vas molim - ukoliko želite da polažete bilo koji ispit za koji sam ja nadležan (kvantitativne metode, internet tehnologije, elektronsko poslovanje) prijavite se tako što ćete poslati poruku sa eksplicitnim navođenjem da se prijavljujete za ispit iz konkretnog predmeta i brojem indeksa. Ispit će biti organizovan online u ispitnom roku (čini mi se da je krajem marta, ali proverite sami). 

Očekujem što više prijava. Ne sme nas pobediti jedan bedni virus. Pobedićemo i položićemo.

Dragan Žujović